امـــــورمـــــالی مـــرند
 
emoremali.ir
http://www.uplooder.net/

http://emoremali.ir
 
نوشته شده در تاريخ 93/08/28  مدیر وبلاگ: بهروز مرشدزاده
 


نوشته شده در تاريخ 93/08/28  مدیر وبلاگ: بهروز مرشدزاده
 

باسلام

حقوق آبان ماه 9۳ بازنشستگان عزيز و موظفين گرامي بدون عائله مندی و اولاد روز سه‌شنبه مورخه ۲۷/۰۸/۹۳ به بانك ارسال شد.

با تشكر - محمود زاده عامل ذیحسابی  مرند


نوشته شده در تاريخ 93/08/25  مدیر وبلاگ: بهروز مرشدزاده
باسلام احتراما حقوق رسمي و پيماني آبان ماه ۱۳۹۳ روز شنبه مورخه ۲۴/۰۸/139۳ به بانك ارسال شد. باتشكر – امورمالي مرند


نوشته شده در تاريخ 93/08/07  مدیر وبلاگ: بهروز مرشدزاده

باسلام 

حق الزحمه آزمون های نمونه دولتی (دوره دوم متوسطه ) توسط اداره کل  در مورخه 93/08/04 به بانک ارسال شد.                                                                            امور مالی مرند


نوشته شده در تاريخ 93/08/03  مدیر وبلاگ: بهروز مرشدزاده

ارسالی از:عباس اکبری نیستانی


نوشته شده در تاريخ 93/07/29  مدیر وبلاگ: بهروز مرشدزاده

باسلام

حقوق مهر ماه 9۳ بازنشستگان عزيز و موظفين گرامي بدون عائله مندی و اولاد روز دوشنبه مورخه ۲۸/۰۷/۹۳ به بانك ارسال شد.

با تشكر - امورمالي مرند


نوشته شده در تاريخ 93/07/29  مدیر وبلاگ: بهروز مرشدزاده

باسلام

احتراما حقوق رسمي و پيماني مهر ماه ۱۳۹۳ روز دوشنبه مورخه ۲۸/۰۷/139۳ به بانك ارسال شد.

باتشكر –امورمالي مرند

 


نوشته شده در تاريخ 93/07/23  مدیر وبلاگ: بهروز مرشدزاده
 

 با عنایت به اتمام توزیع کتب درسی سال تحصیلی جدید ، شایسته است مدیران محترم آموزشگاهها با توجه به نکات ذیل اقدام عاجل بعمل آورند.
1- نواقصات DVD دانش آموزان پایه سوم و چهارم و ششم ابتدایی به شهرستان ارسال شده است . مدیران محترمی که DVD های مربوطه را دریافت نکرده اند نسبت به دریافت آنها در روزهای دوشنبه  اقدام نمایند. نوافصات DVD های پایه اول و دوم در صورت وصول متعاقبا " اعلام خواهد شد.
2- جهت تهیه کتب درسی درخواستی فقط روز های دوشنبه  مراجعه فرمایید.


نوشته شده در تاريخ 93/06/31  مدیر وبلاگ: بهروز مرشدزاده
 

نواقصات كتاب رياضي و هديه هاي آسماني پايه چهارم ابتدايي آماده تحويل مي باشد.


نوشته شده در تاريخ 93/06/24  مدیر وبلاگ: بهروز مرشدزاده
 

باسلام احتراما حقوق رسمي و پيماني شهریور ماه ۱۳۹۳ روز دوشنبه مورخه ۲۴/۰۶/1393 به بانك ارسال شد.

                                                                 عامل ذيحسابي: پرويز محمود زاده


نوشته شده در تاريخ 93/05/29  مدیر وبلاگ: بهروز مرشدزاده
 

مدیران محترم مدارس با توجه به بخشنامه ارسالی جهت دریافت کتب درسی ابتدایی (مطابق سیستم سناد) در زمانبندی اعلامی (تاریخ و ساعت) مشخص شده با در دست داشتن فرم درخواست و فیش واریزی به شماره 2173120593002 نزد بانک ملی شعبه معلم تبریز بنام تمرکز وجوه کتب درسی ابتدایی  مراجعه نمایند. 


نوشته شده در تاريخ 93/05/29  مدیر وبلاگ: بهروز مرشدزاده
 

حقوق مرداد ماه شاغلین رسمی و پیمانی و بازنشستگان محترم  به بانک های ملی و صادرات توسط   اداره کل محترم ارسال و پرداخت گردید. (امور مالی مرند)


نوشته شده در تاريخ 93/05/23  مدیر وبلاگ: بهروز مرشدزاده
نوشته شده در تاريخ 93/05/06  مدیر وبلاگ: بهروز مرشدزاده
 

حق الزحمه امتحانات دی ماه 92 به بانک ارسال شد. 


نوشته شده در تاريخ 93/04/30  مدیر وبلاگ: بهروز مرشدزاده

با سلام 

حقوق تیر ماه شاغلین رسمی و پیمانی و بازنشستگان در تاریخ 93/04/29 به بانک های ملی و صادرات توسط   اداره کل محترم ارسال و پرداخت گردید.                            امور مالی مرند


.: Weblog Themes By Pichak :.امور مالي مرندسامانه ضمن خدمت فرهنگیان


تمام کتابهای درسیسيستم اموال مدرسه

سيستم اموال مدرسه


تمام کتابهاي درسي

فيش حقوق فرهنگيان شاغلين

فيش حقوق فرهنگيان بازنشسته آذربايجان شرقي

صورت حساب روزانه همراه اول